Turto nuoma ir pardavimasSkelbiamas viešas aukcionas 2020 rugsėjo 9 d.

UAB „Kaišiadorių šiluma“ numato tiesioginiame viešame aukcione parduoti nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti bendrovės turtą:

  1. frezavimo stakles 6R81, 1 vnt.;
  2. koordinacines ištekinimo stakles 2431 CF10, 1 vnt.;
  3. metalo pjovimo stakles SUN-1, 1vnt.;
  4. savivartį GAZ SAZ 3507 (benzinas), 1 vnt.;
  5. ekskavatorių EO 2621 JUMZ-6 (dyzelinas), 1 vnt.;
  6. kogeneracinę jėgainę 44 kW, 1 vnt.

Aukcione parduodamo turto apžiūra nuo 2020 m. rugsėjo 2 d. J. Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys. Parduodamo turto apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su bendrovės katilinių tarnybos viršininke Lina Vandytė, tel.: 8 346 54261, el. paštas lina@kaisiluma.lt.

Aukcionas vyks J. Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys. Aukciono dalyvių registravimo pradžia 2020 m. rugsėjo 9 d., 9:15 val., aukciono dalyvių registravimo pabaiga 2020 m. rugsėjo 9 d., 9:59 val. Aukciono pradžia 2020 m. rugsėjo 9 d., 10:00 val.

 Aukciono sąlygos su priedais

Skelbiamas viešas aukcionas 2019 gruodžio 18 d.
PATVIRTINTA
 UAB „Kaišiadorių šiluma“ 
 direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d.
 įsakymu Nr. V-56

  

            

 

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“ NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO

VYTAUTO G. 53, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

 Aukciono organizatorius – UAB „Kaišiadorių šiluma“ (toliau – bendrovė), kodas 158996646, buveinė J. Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys, skelbia bendrovės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu. Aukcionas organizuojamas vadovaujantis UAB „Kaišiadorių šiluma“ nekilnojamo turto pardavimo viešo aukciono būdu taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis bendrovės direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl nekilnojamojo turto pardavimo organizavimo ir vykdymo“.
Parduodama negyvenamoji patalpa (paskirtis – administracinės patalpos, unikalus numeris 4997-9001-8016:0002, patalpos P-3, 1-12 iki 1-17, 1-18 (27,86 kv. m.), 1-41, laiptinė – 3,62 kv. m., bendras plotas: 124,51 kv. m; baigtumo procentas: 100; daikto pagrindinė tikslinė paskirtis: administracinė; pastato, kuriame yra patalpa unikalus Nr. 4997-9001-8016 ir pažymėjimas plane: 1B2p; statybos metai: 1979; aukštas: P1 ir P2) esanti Vytauto g. 53, Žiežmariai, Kaišiadorių r.
Pastaba: Parduodamas nekilnojamas turtas yra 0,1094 ha ploto žemės sklypo dalyje, esančioje 0,6569 ha žemės sklype (unikalus Nr. 4972-0022-0011). (toliau – Sklypas). Sklypo valdymo forma - Valstybinės žemės sklypo nuoma. Aukciono laimėtojas 2019 m. rugsėjo 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos (toliau - NŽT) sutikimo Nr. 6ST-71-(14.6.5.) pagrindu per vieną mėnesį nuo nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos privalės kreiptis į NŽT su prašymu pakeisti žemės nuomos sutartį.
Aukcione parduodamo turto apžiūra 2019-12-16. Parduodamo turto apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su bendrovės direktoriaus pavaduotoja gamybai Lina Vandytė, tel.: 8 346 54261, el. paštas lina@kaisiluma.lt.
 Aukciono dalyvių registravimo pradžia 2019 m. gruodžio 18 d., 9:15 val., aukciono dalyvių registravimo pabaiga 2019 m. gruodžio 18 d., 9:59 val.
Aukciono pradžia 2019 m. gruodžio 18 d., 10:00 val.
Nekilnojamasis turtas bus parduodamas tiesioginio aukciono būdu.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1200 Eur, kainos didinimo intervalas – 100 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 100 Eur. Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 120 Eur**.
**Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą. Aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos. Garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki registracijos į aukcioną likus nemažiau, kaip 2 dienom. Dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas. Aukcionui pasibaigus tą pačią dieną arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną aukciono laimėtojas privalo pasirašyti aukciono protokolą ir atsiųsti el. paštu centras@kaisiluma.lt.
Sąskaitos rekvizitai aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui ir atsiskaitymui už nekilnojamąjį turtą: UAB „Kaišiadorių šiluma“ (įmonės kodas 158996646), bankas: Luminor bank AS, Lietuvos skyrius ir atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT 574010040500040273, (mokėjimo paskirtyje nurodant – už administracines patalpas Vytauto g. 53, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav.).
Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono rengėjas ir laimėtojas lygiomis dalimis.
Valstybinės žemės nuomos sutarties (sutarčių) sudarymo išlaidas apmoka aukciono  laimėtojas.
 Atsiskaitymo už aukcione įsigytą turtą terminas ir tvarka. Su aukciono laimėtoju nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 30 kalendorinių dienų nuo pardavimo viešame aukcione. Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina turi būti sumokėta iki nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas, jis taip pat negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas.
Bendrovė bet kuriuo metu turi teisę nutraukti turto pardavimo procedūrą.
Asmuo, atsakingas už informacijos teikimą – direktoriaus pavaduotoja gamybai Lina Vandytė, tel.: 8 346 54261, el. paštas lina@kaisiluma.lt.

__________________

 

Skelbiamas viešas aukcionas 2019 lapkričio 14 d.
PATVIRTINTA
UAB „Kaišiadorių šiluma“
direktoriaus 2019 m. spalio 9 d.
 įsakymas Nr. V-50

 

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“ NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO

 VYTAUTO G. 53, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

 Aukciono organizatorius – UAB „Kaišiadorių šiluma“ (toliau – bendrovė), kodas 158996646, buveinė J. Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys, skelbia bendrovės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu. Aukcionas organizuojamas vadovaujantis UAB „Kaišiadorių šiluma“ nekilnojamo turto pardavimo viešo aukciono būdu taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis bendrovės direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl nekilnojamojo turto pardavimo organizavimo ir vykdymo“.
Parduodama negyvenamoji patalpa (paskirtis – administracinės patalpos, unikalus numeris 4997-9001-8016:0002, patalpos P-3, 1-12 iki 1-17, 1-18 (27,86 kv. m.), 1-41, laiptinė – 3,62 kv. m., bendras plotas: 124,51 kv. m; baigtumo procentas: 100; daikto pagrindinė tikslinė paskirtis: administracinė; pastato, kuriame yra patalpa unikalus Nr. 4997-9001-8016 ir pažymėjimas plane: 1B2p; statybos metai: 1979; aukštas: P1 ir P2), esanti Vytauto g. 53, Žiežmariai, Kaišiadorių r.
Pastaba: Parduodamas nekilnojamas turtas yra 0,1094 ha ploto žemės sklypo dalyje, esančioje 0,6569 ha žemės sklype (unikalus Nr. 4972-0022-0011). (toliau – Sklypas). Sklypo valdymo forma - Valstybinės žemės sklypo nuoma. Aukciono laimėtojas 2019 m. rugsėjo 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos (toliau - NŽT) sutikimo Nr. 6ST-71-(14.6.5.) pagrindu per vieną mėnesį nuo nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos privalės kreiptis į NŽT su prašymu pakeisti žemės nuomos sutartį.
Aukcione parduodamo turto apžiūra 2019 m. lapkričio 11 d. Parduodamo turto apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su bendrovės direktoriaus pavaduotoja gamybai Lina Vandyte, tel.: 8 346 54261, el. paštas lina@kaisiluma.lt.
 Aukciono dalyvių registravimo pradžia 2019 m. lapkričio 14 d., 915 val., aukciono dalyvių registravimo pabaiga 2019 m. lapkričio 14 d. , 959 val.
Aukciono pradžia 2019 m. lapkričio 14 d., 1000 val.
Nekilnojamasis turtas bus parduodamas tiesioginio aukciono būdu.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1200 Eur, kainos didinimo intervalas – 100 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – netaikomas. Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 120 Eur**.
**Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą. Aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos. Garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki registracijos į aukcioną. Aukcionui pasibaigus tą pačią dieną arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną aukciono laimėtojas privalo pasirašyti aukciono protokolą ir atsiųsti el. paštu centras@kaisiluma.lt.
Sąskaitos rekvizitai aukciono dalyvio garantiniam įnašui ir atsiskaitymui už nekilnojamąjį turtą: UAB „Kaišiadorių šiluma“ (kodas 188726247), bankas: Luminor bank AS, Lietuvos skyrius ir atsiskaitomosios sąskaitos Nr.: LT 574010040500040273, (mokėjimo paskirtyje nurodant – už administracines patalpas Vytauto g. 53, Žiežmariai, Kaišiadorių r.).
Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono rengėjas ir laimėtojas lygiomis dalimis.
Valstybinės žemės nuomos sutarties (sutarčių) sudarymo išlaidas apmoka aukciono  laimėtojas.
 Atsiskaitymo už aukcione įsigytą turtą terminas ir tvarka. Su aukciono laimėtoju nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 14 kalendorinių dienų nuo pardavimo viešame aukcione.
Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas, jis taip pat negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas.
Bendrovė bet kuriuo metu turi teisę nutraukti turto pardavimo procedūrą.
Asmuo, atsakingas už informacijos teikimą – direktoriaus pavaduotoja gamybai Lina Vandytė, tel.: 8 346 54261,; el. paštas lina@kaisiluma.lt.