Taisyklės

TAISYKLĖS

1 .ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI NUSTATYMO BEI TAIKYMO METODIKA

2. LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 42:2009 „GYVENAMŲJŲ IR VISUOMENINIŲ PASTATŲ PATALPŲ MIKROKLIMATAS“

3. PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

4. ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODAI*:

 
  
 
 
 
 
 
*Kitus šilumos paskirstymo metodus galite rasti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų registre adresu https://www.e-tar.lt/portal/index.html arba Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės internetiniame tinklapyje.