Kaip tapti vartotoju?

KAIP TAPTI VARTOTOJU?

 

1. Buitiniams vartotojams (gyventojams):

 

Įsigijus butą gyvenamajame daugiabutyje name arba kitas gyvenamąsias patalpas, kurių šildymo sistemos įrenginiai yra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų būtina galimai skubiau atvykti į UAB „Kaišiadorių šiluma“ Šilumos apskaitos tarnybą ir sudaryti šilumos ir karšto vandens (jeigu jis tiekiamas centralizuotai) tiekimo-vartojimo sutartį. Sutartis sudaryti gali tik patalpų savininkas, arba jo įgaliotas asmuo, turinti notaro patvirtintą įgaliojimą. Sutarties sudarymui būtina turėti:

1.1. Buto savininkui:

•      Asmens tapatybę liudijantį dokumentą;

•      Pažymą apie nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ( butus, patalpas) ir teisę į juos;

1.2. Buto nuomininkui:

•      Asmens tapatybę liudijantį dokumentą;

•      Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sprendimo kopiją apie suteiktą butą.

•      Arba notariškai patvirtintą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį.

 

2. Įmonėms (abonentams):

       Norint prijungti abonento šilumos vartojimo įrenginius prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų būtina:

2.1. pateikti prašymą šilumos tiekimo techninėms sąlygoms gauti;

2.2. įvertinę šilumos tiekimo technines galimybes UAB „Kaišiadorių šiluma“ specialistai parengs ir išduos technines prisijungimo prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų sąlygas;

2.3. pagal išduotas technines sąlygas suprojektuojami iki pastato šilumos tiekimo tinklai ir pastato šilumos įrenginiai;

2.4. pagal projektą įrengiami šilumos tiekimo tinklai ir pastato šilumos įrenginiai;

2.5. atliekamos reikiamos techninės ekspertizės ir hidrauliniai bandymai;

2.6. įrengti šilumos tiekimo tinklai ir pastato šilumos įrenginiai prijungiami prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų,

2.7. atliekami įrengtų šilumos tiekimo tinklų geodeziniai matavimai,

2.8. baigus įrengimo darbus, pastato savininkas privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei šilumos įrenginių ir statinio pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui bei sudaryti su UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos pirkimo-pardavimo sutartį.

2.9. Jei abonento šilumos vartojimo įrenginiai jau prijungti prie šilumos tiekimo tinklų, arba pasikeitus patalpų paskirčiai, norint tapti vartotoju, būtina galimai skubiau kreiptis į UAB „Kaišiadorių šiluma“ Šilumos apskaitos tarnybą dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.

2.10. Sutarties sudarymui būtina turėti:

•      Prašymą sudaryti sutartį;

•      Įmonės registravimo pažymėjimą;

•      Pažymą apie nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius( butus, patalpas) ir teisę į juos.

 

Neterminuota sutartis gali būti nutraukiama per 5 darbo dienas nuo vartotojo prašymo pateikimo dienos. Iškart po prašymo pateikimo nutraukti sutartį galima tik tada, jei paslaugų teikėjas su tuo sutinka.

Visais atvejais nesudarius šilumos tiekimo-vartojimo , pirkimo-pardavimo ar karšto vandens tiekimo-vartojimo sutarčių, suvartotas šilumos ir karšto vandens kiekis apskaičiuojamas ir apmokamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.