Pagrindimai dėl pasirinkimo pirkimus vykdyti ne per CPO

 Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
    
2022 metai
    
    
Eil. Nr. Data Pirkimo būdas Pirkimo pavadinimas Pagrindimas
1 2022.01.12  Neskelbiama apklausa  Buitiniai mechaniniai karšto vandens skaitikliai  Reikiamų prekių CPO kataloge nėra 
2 2022.03.03  Neskelbiama apklausa  Lengvieji keleiviniai automobiliai (furgonai)  Vykdant pirkimus per CPO nebuvo pateikta pasiūlymų
3 2022.03.16  Neskelbiama apklausa  Kietojo biokuro laboratoriniai tyrimai  Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra 
4 2022.05.05  Neskelbiama apklausa  Programinės įrangos palaikymo ir aptarnavimo paslaugos  Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra 
5 2022.05.23  Skelbiama apklausa  Biokuro katilo ir jo pagalbinių įrenginių techninis aptarnavimas  Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra 
6 2022.06.14  Skelbiama apklausa  Katilo ir jo pagalbinių įrenginių techninis aptarnavimas  Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra 
7 2022.06.20  Skelbiama apklausa  Dujinių katilų keitimas (3 pirkimai)  Vykdant pirkimus per CPO nebuvo pateikta pasiūlymų

2023 metai

Eil. Nr. Data Pirkimo būdas Pirkimo pavadinimas Pagrindimas
1 2023-01-16 Neskelbiama apklausa Automobilių remonto, priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugų ir atsarginių dalių pirkimas  Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra 
2 2023-05-10 Neskelbiama apklausa Šilumos tinklų magistralės remontas Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra 
3 2023-06-05 Neskelbiama apklausa Mažųjų katilinių remonto ir modernizavimo darbai Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra 
4 2023-06-06 Neskelbiama apklausa Inžinerinio projektavimo paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra