Karšto vandens tiekimas

ŠILUMOS KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI  PASKIRSTYMO PASKAIČIAVIMO PAVYZDYS

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 4

(šilumos kiekis suvartotas name apskaičiuojamas vienu įvadinių apskaitos prietaisu)

Adresas: Gedimino g. Nr. N; Butas Nr. 1

NE ŠILDYMO SEZONO METU:

Naudingas namo šildomas plotas: 2614 m2

Buto naudingas šildomas plotas: 48 m2

Deklaruotas karšto vandens kiekis 1m3

Įvadinio šilumos skaitiklio paskaičiuotas šilumos kiekis 12,687 MWh;

Įvadinio geriamojo vandens, skirto karšto vandens ruošimui, skaitiklio apskaičiuotas vandens kiekis 79,0 m3;

Namo butuose deklaruoto karšto vandens kiekis 81,5 m3;

1. Šilumos kiekis karšto vandens paruošimui pastate:

79,0 m3 x 51,0 kWh/m3=4029,0 kWh

2. Šilumos kiekis cirkuliacijai pastate:

12687 kWh – 4029 kWh = 8658 kWh

3. Šilumos kiekis su deklaruotu karštu vandeniu pastate:

81,5 m3 x 51,96= 4234,74 kWh

4. Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu pastate:

4029,0 kWh - 4156,5 kWh = -205,74 kWh

 

5. Butui priskirtas šilumos kiekis cirkuliacijai:

8658 kWh : 50 butų =173,16 kWh

6. Butui priskirtas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu:

-205,74 kWh: 2614 m2 x 48 m2 = -3,78 kWh

                                           _________________________

ŠILDYMO SEZONO METU:

1. Šilumos kiekis cirkuliacijai nustatomas skaičiavimo būdu, pagal vidutinę namo cirkuliacinės sistemos galią:

 

2. Šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti ir šilumos kiekis su deklaruotu karštu vandeniu nustatomi taip pat kaip ir vasarą. Taip pat galioja ir šilumos kiekio su nepaskirstytu karštu vandeniu skaičiavimai.