Naujienos

Šilumos ir karšto vandens kainos 2024 m. liepos mėn.

2024-06-19

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ

UAB „Kaišiadorių šiluma“ nuo 2024 m. liepos 1 d. taikys tokias centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas be pridėtinės vertės mokesčio (be PVM):

Eil. Nr.

Kainos dedamosios, galutinės kainos

 

Matavimo vnt.

 

Kaina*

1

Šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina:

ct/kWh

5,89

1.1.

kainos pastovioji dedamoji

ct/kWh

2,95

1.2.

kainos kintamoji dedamoji

ct/kWh

2,94

2

Šilumos (produkto) gamybos dvinarė kaina:

 

 

2.1.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis)

Eur/mėn./kW

21,51

2.2.

kintamoji kainos dalis

ct/kWh

2,94

3

Šilumos perdavimo vienanarė kaina:

ct/kWh

2,46

3.1.

kainos pastovioji dedamoji

ct/kWh

1,10

3.2.

kainos kintamoji dedamoji

ct/kWh

1,36

4

Šilumos perdavimo dvinarė kaina:

 

 

4.1.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis)

Eur/ mėn./kW

8,06

4.2.

kintamoji kainos dalis

ct/kWh

1,36

5

Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams**

 

 

5.1.

-mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį

ct/kWh

0,27

5.2.

-mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis

Eur/mėn./kW

1,94

6

Nepadengtų sąnaudų ir (ar) papildomai gautų pajamų dedamoji

ct/kWh

1,09

7

Galutinė šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį

ct/kWh

9,71

8

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose

Eur/ m³

8,26

9

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

Eur/ m³

8,16

10

Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis

Eur/ butui per mėn.

0,96

11

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra už m² buto ar kitų patalpų bendrojo ploto per mėnesį

Eur/ m²

0,035

 

**Vartotojams pasirinktinai.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio nuostatomis, šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti taikomas lengvatinis 9 procentų PVM tarifas.

Juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, šilumos ir karšto vandens vartotojams), taikomas standartinis 21 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifas.

PVM kompensavimo šildymui taikymas numatytas nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2024 m. balandžio 30 d. faktiškai į gyvenamąsias patalpas patiektai šilumos energijai.