Naujienos

Šilumos ir karšto vandens kainos 2022 m. vasario mėn.

2022-01-20

UAB „Kaišiadorių šiluma“ informacija

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ

UAB „Kaišiadorių šiluma“ nuo 2022 m. vasario 1 d. taikys tokias centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas  be pridėtinės vertės mokesčio (be PVM):

Eil. Nr.

Kainos dedamosios, galutinės kainos

 Matavimo vnt.

 Kaina*

1

Vienanarė šilumos (produkto) gamybos kaina:

ct/kWh

5,55

1.1.

kainos pastovioji dedamoji

ct/kWh

2,31

1.2.

kainos kintamoji dedamoji

ct/kWh

3,24

2

Dvinarė šilumos (produkto) gamybos kaina:

 

 

2.1.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis)

Eur/mėn./kW

16,85

2.2.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis)

Eur/mėn.

25,24

2.3.

kainos kintamoji dedamoji

ct/kWh

3,24

3

Vienanarė šilumos perdavimo kaina:

ct/kWh

2,39

3.1.

kainos pastovioji dedamoji

ct/kWh

1,00

3.2.

kainos kintamoji dedamoji

ct/kWh

1,39

4

Dvinarė šilumos perdavimo kaina:

 

 

4.1.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis)

Eur/mėn./kW

7,30

4.2.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis)

Eur/mėn.

8,89

4.3.

kainos kintamoji dedamoji

ct/kWh

1,39

5

Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams**

 

 

5.1.

-mažmeninio aptarnavimo kaina už realizuotą šilumos kilovatvalandę

ct/kWh

0,12

5.2.

-mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis

Eur/mėn./kW

0,89

5.3.

-mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis

Eur/mėn.

1,08

6

Nepadengtų sąnaudų ir (ar) papildomai gautų pajamų dedamoji

ct/kWh

-0,22

7

Galutinė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį,

ct/kWh

7,84

8

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose

Eur/ m³

6,04

9

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

Eur/ m³

6,04

10

Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis

Eur/butui per mėn.

0,96

11

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra už m² buto ar kitų patalpų bendrojo ploto per mėnesį

Eur/m²

0,035

 

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio nuostatomis, fiziniams asmenims (gyventojams), šilumos ir karšto vandens vartotojams, taikomas 9 proc., o juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms), šilumos ir karšto vandens vartotojams, taikomas 21 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas.
   
**Vartotojams pasirinktinai.