Naujienos

Šilumos ir karšto vandens kainos 2022 m. sausio mėn.

2021-12-23

UAB „Kaišiadorių šiluma“ informacija

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ

UAB „Kaišiadorių šiluma“ nuo 2022 m. sausio 1 d. taikys tokias centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas be pridėtinės vertės mokesčio (be PVM):

Eil. Nr.

Kainos dedamosios, galutinės kainos

Matavimo vnt.

 Kaina*

1.

Vienanarė šilumos (produkto) gamybos kaina:

ct/kWh

5,42

1.1.

kainos pastovioji dedamoji

ct/kWh

2,31

1.2.

kainos kintamoji dedamoji

ct/kWh

3,11

2.

Dvinarė šilumos (produkto) gamybos kaina:

 

 

2.1.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis)

Eur/mėn./kW

16,85

2.2.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis)

Eur/mėn.

25,24

2.3.

kainos kintamoji dedamoji

ct/kWh

3,11

3.

Vienanarė šilumos perdavimo kaina:

ct/kWh

2,36

3.1.

kainos pastovioji dedamoji

ct/kWh

1,00

3.2.

kainos kintamoji dedamoji

ct/kWh

1,36

4.

Dvinarė šilumos perdavimo kaina:

 

 

4.1.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis)

Eur/mėn./kW

7,30

4.2.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis)

Eur/mėn.

8,89

4.3.

kainos kintamoji dedamoji

ct/kWh

1,36

5.

Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams**

 

 

5.1.

-mažmeninio aptarnavimo kaina už realizuotą šilumos kilovatvalandę

ct/kWh

0,12

5.2.

-mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis

Eur/mėn./kW

0,89

5.3.

-mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis

Eur/mėn.

1,08

6.

Nepadengtų sąnaudų ir (ar) papildomai gautų pajamų dedamoji

ct/kWh

-0,22

7.

Galutinė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį,

ct/kWh

7,68

8.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose

Eur/ m³

5,96

9.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

Eur/ m³

5,95

10.

Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis

Eur/butui per mėn.

0,96

11.

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra už m² buto ar kitų patalpų bendrojo ploto per mėnesį

Eur/m²

0,035

 

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio nuostatomis, fiziniams asmenims (gyventojams), šilumos ir karšto vandens vartotojams, taikomas 9 proc., o juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms), šilumos ir karšto vandens vartotojams, taikomas 21 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas.

**Vartotojams pasirinktinai.