Naujienos

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

2024-07-09

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

 

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu “ (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, Stasiūnų kaime, esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – UAB ,,Kaišiadorių šiluma“, J. Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorys. Direktorė – Rugilė Červokienė, tel. +370 346 51139, el. p. centras@kaisiluma.lt.

Plano rengėjas – Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro, Žemės tvarkymo ir geodezijos planavimo departamento, Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius, tel. 8 52 660620, el. p. info@zudc.lt., vyriausioji specialistė Kamilė Karalevičiūtė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2794), Mob. tel. +370 626 84059, el. p. kamile.karaleviciute@zudc.lt.

Plano rengimo pagrindas – UAB „Kaišiadorių šiluma“ ir Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centras 2024 m. vasario 15 d. sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. 5SF-304.

Plano objektas – Stasiūnų kaimo šilumos perdavimo tinklai, unikalus Nr. 4400-6355-3539, unikalus Nr. 4400-6366-6766, unikalus Nr. 4400-6354-7308. Kaišiadorių rajono savivaldybės Stasiūnų kaimo teritorija.

Plano tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Stasiūnų kaimo teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.kaisiluma.lt/planavimo_dokumentai/

Priedai:

  1. 1.    Aiškinamasis raštas;
  2. 2.    Stasiūnų kaimo šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas;
  3. 3.    Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos sprendimas teikti tvirtinti Stasiūnų kaimo  šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planą.