Naujienos

Gamtinių dujų pirkimas 2020 metams

2019-12-02

Pirkimo dokumentai

     

Paaiškinimai tiekėjams:

     Vadovaujantis UAB „Kaišiadorių šiluma“ direktoriaus 2019 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V –53 „Dėl gamtinių dujų, jų perdavimo ir skirstymo paslaugų pirkimo organizavimo ir atlikimo“ sudarytos komisijos sprendimu, patvirtintu protokolu Nr. 7-2, pateikiame Atvirojo konkurso sąlygų 2 priedo paaiškinimą :
     skaičiuojant pasiūlymo gamtinių dujų kainą, naudojama paskutinio mėnesio, einančio prieš pasiūlymo pateikimo terminą, paskutinės darbo dienos reikšmė (2019 m. lapkričio 29 d. reikšmė, naudota lapkričio mėnesį).