Naujienos

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMUI – PASKAITA

2023-02-02

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMUI – PASKAITA ...

 

2023 m. sausio 23 d. UAB „Kaišiadorių šiluma“ pakvietė įstaigų, įmonių, kurioms tiekia šilumos energiją, taip pat daugiabučių namų gyventojų bendrijų ir pagrindinio gyventojų šildymo ir karšto vandens sistemų administratoriaus UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ atstovus pasiklausyti mokymų, apie privalomųjų reikalavimų šildymo ir karšto vandens sistemoms vykdymą ir kaip tai įtakoja efektyvų šilumos naudojimą ir taupymą.

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES Dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB 5 straipsnis nustato, kad viešojo sektoriaus įstaigos ir įmonės turėtų būti pavyzdys visuomenei, kaip efektyviai, įgyvendinant pastatų, šildymo sistemų renovaciją bei keičiant vartotojų elgesį, taupyti energiją.

Vienas iš svarbiausių veiksmų siekiant taupyti energiją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energijos taupymo priemonių planu ir rekomendacijomis, efektyvi šilumos energijos vartojimo kontrolė. Taikomos elgsenos ir greitai atsiperkančios priemonės, savivaldybių įstaigų ir įmonių pastatuose galėtų suteikti nuo 3 iki 20 proc. energijos taupymo efektą.

Bendrovė vykdydama licencijuojamą šilumos tiekimo veiklą, Lietuvos energetikos įstatymo nustatyta tvarka (bendrovė privalėjo pasirašyti Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą su LR Energetikos ministerija), privalo šviesti ir aiškinti savo vartotojams, kaip efektyviai, taupiai naudoti šilumos energiją. Paprastais kasdieniniais vartojimo įpročiais, taip pat renovuojant vidaus vartojimo sistemas, diegiant energetikos mokslo naujoves, taikant valstybės reguliacinės politikos sprendimus, kompensacines bei finansines priemones, tiek namuose, tiek darbo vietoje galime pakeisti ir efektyvinti šilumos vartojimą. Brangstančių energijos išteklių fone, taip taupomi tiek gyventojų, tiek įmonių, taip pat valstybės pinigai.

Paskaitą tema „Efektyvus šilumos naudojimas – privalomųjų reikalavimų šildymo ir karšto vandens sistemoms įvykdymas“ skaitė statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų projektų ekspertas Valdas Narkūnas.

Nors bendrovė kvietimus išsiuntė visoms aptarnaujamoms organizacijoms, dalyvių skaičius nebuvo gausus. Tačiau ir tokioje kamerinėje aplinkoje paskaita buvo naudinga, gausi informacijos, aktuali.

Nuoširdžiai dėkojame Kaišiadorių švietimo ir sporto centro kolektyvui, kuris įsileido į naujai renovuotą salę, Daugiafunkciniame pastate (buvusiame kino teatre), taip pat už praktinę pagalbą ir patarimus organizuojant renginį.

Dar šiais metais planuojame surengti panašius mokymus gyventojams. Tikime, kad ateityje tokie mokymai išliks naudingi ir taps reguliarūs.