Naujienos

VERT nustatė naują UAB „Kaišiadorių šiluma“ bazinę šilumos ir karšto vandens kainą

2019-11-20

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUSTATĖ NAUJĄ UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“ BAZINĘ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINĄ

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)  2019 m. lapkričio 15 dienos nutarimu  Nr. O3E-733 „Dėl UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“  nustatė UAB „Kaišiadorių šiluma" šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 5,39 ct/kWh be PVM, t. y. 0,6 proc. didesnę, palyginus su šiuo metu galiojančia (5,36 ct/kWh be PVM).

Taryba bendrovei apskaičiavo beveik 1 793,1 tūkst. Eur būtinųjų šilumos tiekimo sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, t. y. 168,6 tūkst. Eur arba 10,4 proc. daugiau nei bendrovės projekte (padidintos personalo, mokesčių, rinkodaros ir pardavimų, kitos sąnaudos). Taip pat Taryba konstatavo, kad UAB „Kaišiadorių šiluma" grąžintina suma dėl ankstesniais laikotarpiais šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų skirtumo yra   96,75 tūkst. Eur, dėl mokestinių įsipareigojimų –  10,60 tūkst. Eur. Šios sąnaudos bus grąžintos bendrovei per vienerius metus.

Taryba 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. O3E-740 „Dėl UAB „Kaišiadorių šiluma“ karšo vandens kainos dedamųjų nustatymo“ patvirtino ir naujas karšto vandens kainos dedamąsias 2020 m. Apskaičiuota projekcinė 2019 m. lapkričio mėn. karšto vandens kaina, daugiabučių namų vartotojams yra 4,46 Eur/m3 , t. y. 0,07 Eur/m3 arba 1,5 proc. mažesnė nei galiojanti. Pastovioji dedamoji, lyginant su galiojančia, mažėja 0,01 Eur/m³ arba 4,3 proc. dėl pastoviųjų sąnaudų sumažėjimo. Karšto vandens kintamoji kainos dedamoji daugiabučių namų vartotojams yra 0,06 Eur/m3 arba 1,4 proc. mažesnė, lyginant su galiojančia karšto vandens kainos kintamąja dedamąja, dėl įvertintų mažesnių leistinų karšto vandens netekčių daugiabučių namų tinkluose ir mažesnio geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekio.