Naujienos

Pranešimas

2020-04-01

    

UAB „Kaišiadorių šiluma“ informuoja: bus taikomos mokėjimo lengvatos vartotojams, kuriems dėl karantino iškilo finansinių sunkumų.

 

UAB „Kaišiadorių šiluma, klientams, kurie, dėl COVID-19 epidemiologinės grėsmės ir LR Vyriausybės paskelbto karantino, susiklosčius sudėtingai ekonominei situacijai šalyje, patiria finansinius sunkumus, neskaičiuos delspinigių, suteiks galimybę išdėstyti arba atidėti mokėjimus už šilumos ir karšto vandens tiekimą karantino laikotarpiu. Taip pat šiuo laikotarpiu nevykdys jokių ikiteisminių ir teisminių skolų išieškojimo veiksmų už laiku neapmokėtas šilumos ir karšto vandens tiekimo sąskaitas.

Buitiniams vartotojams, netekusiems pajamų dėl karantino paskelbimo, bendrovė geranoriškai, pagal  galimybes galės taikyti mokėjimų išskaidymus ar atidėjimus už suteiktas šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas. Ši pagalba gali būti suteikiama vartotojams:

  1. karantino metu netekusiems darbo ir pagrindinių pajamų
  2. karantino metu išėjusiems neapmokamų atostogų
  3. gyventojams, kuriems karantino metu paskelbta prastova
  4. karantino metu negalintiems vykdyti individualios veiklos ir negauna pajamų

Pagalba galės būti teikiama vartotojams, kurie iki karantino paskelbimo neturėjo pradelstų mokėjimų už šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas, kiekvienu atveju individualiai susitarus.

Veikdami reguliuojamoje rinkoje, šilumos tiekėjai neturi galimybės užsidirbti daugiau, negu patiria sąnaudų vykdydami savo veiklą, ir dėl to neturi sukauptų lėšų nenumatytiems atvejams. Pajamų, už suteiktas paslaugas, negavimas gali sutrikdyti bendrovės veiklą-nepertraukiamą vartotojų aprūpinimą šiluma ir karštu vandeniu. Dėl šių priežasčių tikimės supratingumo ir abipusio bendradarbiavimo siekiant įveikti susidariusią situaciją.

Dėl galimybės pasinaudoti taikomomis lengvatomis, prašome kreiptis į UAB „Kaišiadorių šiluma“ bendraisiais kontaktais: tel. (8-346) 51 139, el. p. centras@kaisiluma.lt  arba į Šilumos apskaitos tarnybos specialistus, tel. (8-346) 54 098, el. p. apskaita@kaisiluma.lt