Naujienos

Pranešimas

2020-05-29

VARTOTOJŲ DĖMESIUI!

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo", Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo", atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, bei tinkamai vykdant Lietuvos Respublikos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmes:

1.  Iki 2020 m. birželio 16 d. (imtinai) tiesioginis vartotojų aptarnavimas nebus vykdomas.

2. Prašome, šiuo laikotarpiu mokėjimus už šildymą ir karštą vandenį atlikti UAB,, Kaišiadorių butų ūkis“ kasoje, pašto skyriuose ir bankuose.

3. Informacija teikiama tel. 8 (346) 54098, el. p. apskaita@kaisiluma.lt, centras@kaisiluma.lt


    

UAB ,,Kaišiadorių šiluma“ administracija