Naujienos

LR ENERGETIKOS MINISTERIJOS INFORMACIJA

2022-07-14

DĖL ŠILUMOS PUNKTŲ MODERNIZAVIMO BŪTINYBĖS

 

Š. m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pakeitimus, kuriais valstybė numato kompensuoti iki 80 proc. šilumos punktų bei šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projektų (mažosios renovacijos) kaštų. Pažymėtina, kad nuo 2022 m. liepos 15 d. griežtinami daugiabučių šildymo ir karšto vandens sistemų privalomieji reikalavimai, pagal, kuriuos ne vėliau kaip per keturis metus visi daugiabučio namo šilumos punktai turi būti pertvarkyti į automatizuotus šilumos punktus, o taip pat gyventojams būtų suteikta galimybė reguliuoti šiluminės energijos sunaudojimą bei palaikyti pageidaujamą temperatūrą patalpose. Šiomis priemonėmis tikimasi padėti gyventojams sumažinti šildymo sąskaitas ir paskatinti juos aktyviau naudotis valstybės teikiama parama.

Pažymėtina, kad 2022-2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, 2022 metams daugiabučių mažosios renovacijos projektams yra skirta 4 mln. Eur. Daugiabučių namų šilumos punktų modernizavimo paramai bus viešai skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui.

Rekonstruotas šilumos punktas su pertvarkytomis šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemomis šilumos suvartojimą gali sumažinti 15–20 proc., o investuotos lėšos gali atsipirkti per 3–5 metus. Toks namų ūkių energetinio savarankiškumo didinimas yra kompleksinių sprendimų, kuriais siekiama ilgalaikiais sprendimais sumažinti energijos kainų augimą gyventojams. Tai yra itin aktualu įvertinant tai, kad brangstant Europoje pagrindinėms šilumos energijos gamybos kuro žaliavoms – biokurui, gamtinėms dujoms, elektros energijai – šilumos energijos kaina

2022-2023 m. šildymo sezone gali būti dar brangesnė nei praėjusiame šildymo sezone.

Pažymėtina, kad  2022 m. liepos 20 – 25  d. Aplinkos projektų valdymo agentūra planuoja paskelbti kvietimą teikti paraiškas daugiabučių namų elevatorinių šilumos punktų pakeitimui į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti (modernizuoti) senus susidėvėjusius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, taip pat neatitinka kitų pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistemoms nustatytų privalomųjų reikalavimų. Paraiškas mažajai renovacijai galės teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.