Pretenzijų nagrinėjimo komisija

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“ DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO 

 

Vadovaudamasis UAB „Kaišiadorių šiluma“  įstatais:

  1. S u d a r a u  šios sudėties nuolatinę Pretenzijų nagrinėjimo komisiją (toliau – Komisija):

     1.1.   Komisijos pirmininkas – Rimantas Vitkauskas, direktoriaus pavaduotojas energetikai.

     1.2.   Komisijos pirmininko pavaduotojas – Edvinas Gerulskis, teisininkas-viešųjų pirkimų specialistas.

     1.3.   Komisijos nariai:

     1.3.1. Nijolė Čebelienė – buhalterė;               

     1.3.2. Rugilė Červokienė – šilumos apskaitos tarnybos viršininkė-ekonomistė;

     1.3.3. Valdas Žukauskas – inžinierius-viešųjų pirkimų specialistas.

        2. T v i r t i n u Komisijos darbo reglamentą (pridedama).

        3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios UAB „Kaišiadorių šiluma“ direktoriaus 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymą Nr. V-53 „Dėl pretenzijų nagrinėjimo komisijos sudarymo“.

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                  Gintautas Paulauskas