Pretenzijų nagrinėjimo komisija

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“ DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO 

 

2018 m. lapkričio 13 d. Nr. V - 53

Kaišiadorys

 

 

Vadovaudamasis UAB „Kaišiadorių šiluma“  įstatais: 

          1. S u d a r a u  šios sudėties nuolatinę Pretenzijų nagrinėjimo komisiją (toliau – Komisija):

1.1.  Komisijos pirmininkas – Rimantas Vitkauskas, direktoriaus pavaduotojas energetikai. 

1.2.  Komisijos pirmininko pavaduotojas – Edvinas Gerulskis, teisininkas-viešųjų pirkimų specialistas.

1.3.  Komisijos nariai:

        Nijolė Čebelienė – buhalterė;            

        Rugilė Červokienė – šilumos apskaitos tarnybos viršininkė-ekonomistė;

        Rimantas Vičinas – inžinierius-viešųjų pirkimų specialistas.

          2. T v i r t i n u Komisijos darbo reglamentą (pridedama).

 

 

 

        Direktorius                                                                                                             Gintautas Paulauskas