Darbo užmokestis

Informacija apie UAB "Kaišiadorių šiluma"  personalo darbo užmokestį

 

Pareigų (pareigybių) pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pastovioji dalis) 2019 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (kintamoji dalis) 2019 metų IV ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pastovioji dalis) 2019 metų IV ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (kintamoji dalis)
Direktorius ir jo pavaduotojai  3 1906,62 953,31 1977,39 988,70
     
 
Pareigų (pareigybių) pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 metų IV ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Inžinieriai 3 1338,35 1361,58
Padalinių vadovai 3 1704,28 1690,37
Meistrai 3 1149,05 1181,85
Specialistai 9 1094,11 1084,33
Darbininkai 27 1003,49 1010,90