Atliktos investicijos

Įgyvendindama 2014 m. gegužės 26 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr.  O5-142 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių šiluma“ 2014-2016 m. investicijų nustatytą investicijų į šilumos gamybos ir perdavimo statinius bei įrenginius planą 2014-2016 m., bei Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimus Nr. V17-61 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Kaišiadorių šiluma“ 2017–2019 metų investicinio plano derinimo“ nustatytą investicijų į šilumos gamybos ir perdavimo statinius bei įrenginius planą 2017-2019 m., UAB „Kaišiadorių šiluma 2015-2017 m. atliko šias investicijas:

     1. 2015 m. įsigyta ir pradėta eksploatuoti 10 vnt. naujų šilumos apskaitos prietaisų, iš jų 7 šilumos apskaitos prietaisai karšto vandens ruošimui įrengti daugiabučiuose gyvenamuose namuose. Apskaitos prietaisų įsigijimo vertė – 5,2 tūkst. Eur. Įsigytas dažnio keitiklis DT 10 kW elektros varikliui, kurio vertė 6,1 tūkst. Eur., dažnio keitiklis 0,55 kW orapūtei vertė -  0,9 tūkst. Eur.,  kompiuteris „ASUS X555LB-XO244H IMEI“ vertė – 0,6 tūkst. Eur, siurblys tinklo Giga 80/1-37, kurio vertė – 9,8 tūkst. Eur.

     2015 m. bendrovė atliko remonto darbų, kurie pagerino turto naudingąsias savybes bei pailgino turto naudojimo laikotarpį. Užbaigtų darbų faktine verte buvo padidinta ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina, tai šilumos perdavimo tinklo  remontas kainavo 17,9 tūkst. Eur,  5 MWh biokuro katilinės   remontas – 10,6 tūkst. Eur, 5 MWh  biokuro katilinės privažiavimo kelio remontas – 9,3 tūkst. Eur, Stasiūnų katilinės kuro sandėlio remontas – 5,7 tūkst. Eur.

     2015 m pakeisti šie kvartaliniai ir magistraliniai šilumos tiekimo tinklai:

 • Nuo ŠK Nr. 67 iki ŠK 68  2DN -  89 mm, ilgis L – 2,5 m.
 • Nuo  gyv. namo  Gedimino g. 93 iki Gedimino g. gyv. namo 89 2DN - 76 mm,  ABB ilgis L – 8,5 m.
 • Nuo ŠK 23 iki Gedimino g. 40 2DN – 76 mm, ilgis L – 12,0 m.
 • Nuo ŠK- 2-3 iki ŠK 2- 4 2DN – 150 mm, ilgis L – 27,0 m.
 • Nuo ŠK- 37 iki ŠK 38  2DN – 125 mm, ilgis L– 0,6 m.
 • Nuo ŠK- 38 iki pastato Gedimino g. 32  2DN – 65 mm, ilgis L – 9,0 m.
 • Nuo Ateities 2A iki Ateities 1A 2DN – 80 mm, ilgis L – 42,0 m.
 • Nuo ŠK 5 iki  gyv. namo Ateities 4 2DN – 50 mm, ilgis L – 34,0 m.

     Šių šilumos trasų rekonstrukcija ir remontas bendrovei kainavo 17,9 tūkst. Eur. 

     2.2016 m ., siekiant pagerinti šilumos tinklų naudingąsias savybes bei pailginti jų tarnavimo laiką, pakeisti šie kvartaliniai šilumos tiekimo tinklai:

 • Nuo ŠK Nr. 76 iki gyv. namo Gedimino 131, 2 DN – 65 mm, ABB ilgis L – 30,0 m.
 • Nuo ŠK Nr. 23 iki gyv. namo Maironio g. 13, 2 DN – 70 mm, ilgis L – 5,0 m; 2 DN – 40 mm, ilgis 13,0 m; 2 DN – 50 mm, ilgis L – 1,5 m.
 • Nuo ŠK Nr. 92 iki ŠK Nr. 93, 2 DN – 70 mm, ilgis L – 3,0 m.

     Šilumos tinklų remonto ir rekonstrukcijos darbai bendrovei kainavo 11,5 tūkst. Eur.

     2016 m. įsigyta ir pradėta eksploatuoti 13 vnt. naujų šilumos apskaitos prietaisų. Apskaitos prietaisų įsigijimo vertė – 6,1 tūkst. Eur. Įsigyta programinė įranga „UNIRVA 4“, kurios vertė 1,7 tūkst. Eur, 3 kompiuteriai Nuklonas „Deka B50s“ su monitoriumi Samasung S22E450 21.5 1920x1080, kurių vertė 2,4 tūkst. Eur. Kompiuteris Komparsa KOPA su monitoriumi už  0,6 tūkst. Eur. Įsigyta automašina MB Atego 1828 4X4 savivartis su kranu už 26,0 tūkst. Eur. Taip pat įsigyta Stasiūnų katilinės technologinių parametrų stebėjimo, archyvavimo ir kontrolės sistema už 8,75 tūkst. Eur.

     3. 2017 metais šiluma buvo tiekiama be sutrikimų, įrenginių avarijų  neužregistruota. Faktinis

karšto vandens  tiekimo nutraukimas vartotojams, pagal suderintą planą dėl technologinių įrenginių

profilaktinio remonto buvo vykdomas 2017 m. birželio 12-17 d.  Šilumos tinklų hidraulinių bandymų metu nustatyti 2 termofikacinio vandens vamzdynų trūkimai, kurie pašalinti birželio-rugpjūčio mėnesiais. Pakeisti šie šilumos tiekimo tinklai:

 • Stasiūnų gyvenvietės šiluminė trasa į Pavasario g. Nr. 6 - 68 m;
 • Šilumos tinklų trasa nuo ŠK Nr. 106 į VšĮ Kaišiadorių ligoninę.
 • Šilumos tinklų remonto ir rekonstrukcijos darbai bendrovei kainavo 3,5 tūkst. Eur.

     2017 m. Pakeista ir metrologiškai patikrinti 101 vnt. šilumos apskaitos prietaisų, iš jų įsigyta ir pradėta eksploatuoti 7 vnt. naujų šilumos apskaitos prietaisų. Apskaitos prietaisų įsigijimo vertė – 2,8 tūkst. Eur.

     Atlikti Rumšiškių ir Žiežmarių miestelių katilinių katilų DAKON -30, 50 , 90 degiklių, degimo kamerų, dujinės armatūros profilaktiniai remontai, naujais pakeisti dujiniai katilai Rumšiškėse: daugiabučiame name Muziejaus g. 1 ir PSPC– už 4,4 tūkst. Eur.

     Atlikti Stasiūnų katilinės vandens šildymo katilo DKVR – 4 – 10   Nr. 1, su smulkintos medienos kuro deginimo pakura, vamzdynų kapitalinio remonto darbai, kainavę -  43,8   tūkst. Eur.

     Atlikti Stasiūnų gyvenvietės šiluminių punktų, šildymo sistemų hidrauliniai bandymai bei vamzdynų ir 22 pašildytuvų praplovimo darbai - už 1,5 tūkst. Eur 

     Atliktas Kaišiadorių katilinės Katilo Nr. 5  dalies vamzdyno keitimas, tinklo siurblio Nr. 1 kapitalinis remontas už 17,4  tūkst. Eur.

     2017 m. įsigyti 4 kompiuteriai Magnum M350/200, kurių vertė 2,9 tūkst. Eur. Įsigytas suvirinimo aparatas MicroStick 160 BasicPlus Lorch už 0,5 tūkst. Eur ir chemikalų dozavimo siurblys MILTON ROY LMI už 0,7 tūkst. Eur.

     UAB „Kaišiadorių šiluma“, esant palankioms investicijų įgyvendinimo finansavimo sąlygoms, ir toliau ketina tęsti eksploatuojamų šilumos gamybos įrenginių, šilumos perdavimo tinklų bei kitos infrastruktūros remonto ir  renovavimo darbus.